ایمنی در خط گرم

ارسال شده در 14 اسفند 1397 توسط نیک پیام

معرفی تجهیزات کار در ارتفاع با ملاحظات ایمنی برق

ارسال شده در 10 دی 1397 توسط نیک پیام
 
رضا نیک پیام، ایمنی برق، تجهیزات کار در ارتفاع 
 
 

رضا نیک پیام، ایمنی برق، تجهیزات کار در ارتفاع

 

گزارش تصویری از تولید تجهیزات ایمنی برق (دستکش عایق)

ارسال شده در 10 دی 1397 توسط نیک پیام
خط گرم، ایمنی برق، کارگاه آموزشی
 
 
خط گرم ، رضا نیک پیام ، ایمنی برق ، کارگاه آموزشی
 
 
کارگاه آموزشی، ایمنی برق، خط گرم ، رضا نیک پیام
 
 
رضا نیک پیام، خط گرم، ایمنی برق، کارگاه آموزشی
 

 
 

آزمایشگاه استاندارد تجهیزات ایمنی برق

ارسال شده در 7 دی 1397 توسط نیک پیام

ایمنی برق، رضا نیک پیام ، خط گرم ،کارگاه آموزشی

 

 

تجهیزات ایمنی برق ، رضا نیک پیام ، کارگاه آموزشی، خط گرم 
 
 
رضا نیک پبام، ایمنی برق، خط گرم ، تجهیزات ایمنی، کارگاه آموزشی 
 

 

برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی برق در صنایع شیمیایی

ارسال شده در 7 دی 1397 توسط نیک پیام

 

 

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم